Comarch ERP Optima 2015.2.1

Opublikowane 2015-02-11  o 14:48

Optima

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.2.1 Z przyjemnością informujemy, że zmiany w nowej wersji systemu Comarch ERP Optima dotyczą głównie dostosowania programu do zmian w przepisach prawnych.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Umożliwiono naliczanie deklaracji podatkowych na nowych formularzach obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2015 roku:

  • – PIT-36(21),
  • – PIT-11(22), PIT-40(21), IFT-1/IFT-1R(12),
  • PIT-8AR(5) wraz z miesięcznym wyliczeniem podatku PIT-8AR (14).

Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:

  • – PIT-28(18) z załącznikami: PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8),
  • – PIT-36(20) z załącznikami: PIT/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8), PIT/UZ(1),
  • – PIT-36L(10) z załącznikiem PIT/B(13),
  • – PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-8C(7), IFT-1/IFT-1R(11),
  •  PIT-4R(5), PIT-8AR(4).

Dodano nadruk na oryginalny formularz deklaracji podatkowej PIT-11(21).

Dostosowano format deklaracji PFRON WN-D oraz załączników INF-D-P do wymaganego przez nową wersję aplikacji SODIR OffLine.

Pozostałe nowości w Comarch ERP Optima 2015.2.1:

Udostępniono e-Pracownika w modelu usługowym. Nowa wersja Comarch ERP Optima daje możliwość współpracy z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik zainstalowaną w chmurze Comarch.

Dodano pełną synchronizację atrybutów pracowników pomiędzy bazami Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum. Operacje wykonywane na atrybutach (dodanie, modyfikacja, usunięcie) w bazie powoduje wykonanie analogicznej operacji w bazie zsynchronizowanej w sposób automatyczny.

Przypominamy również, że wszystkie nowe wersje oprogramowania Comarch ERP wydawane od maja 2015 roku nie będą wspierane na systemach Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2003.