COMARCH ERP OPTIMA 2015.7.1

Opublikowane 2015-10-02  o 14:08

W wersji 2015.7 wszystkie zmiany dotyczą nowości w przepisach i deklaracjach oraz drobnych poprawek.

Nowości

  • Księgowość – Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: VAT-7(15) oraz VAT-27(1).

Poprawiono

  • Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono działanie programu dla korekty do Faktury Sprzedaży wystawionej w Detalu w sytuacji, gdy dla stanowiska Detalu zaznaczono parametr Generuj WZ.
  • Rejestry VAT – Jeżeli w wersji programu 2015.6.1 dokonano wysyłki deklaracji VAT-7K w wersji formularza (8), to była ona eksportowana do systemu e-Deklaracje jako deklaracja miesięczna, a nie kwartalna. Działanie poprawiono.
  • Rejestry VAT. Na załączniku VAT-ZD o typie Zakup faktury korygujące podsumowywane były jako dokumenty niezapłacone. Działanie poprawiono.
  • Rozliczenia podmiotu. Dokumenty pierwotnie zaznaczone z poziomu Kasa/Bank/ Rozliczenia podmiotu zakładka Nierozliczone odznaczały się podczas wyboru wydruku bądź eksportu danych. Działanie poprawiono.
  • Kadry i Płace – Naliczanie składki zdrowotnej. Poprawiono wyliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. We wcześniejszej wersji składka mogła się naliczyć w nieprawidłowej wysokości (tylko przy określonych rodzajach i specyficznych kwotach wypłacanych elementów), dla pracowników posiadających więcej niż jedną wypłatę w miesiącu.

Comarch ERP Optima 2015.7.1 – ulotka