Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence

Wraz z rozwojem firmy rośnie ilość danych, które trzeba przeanalizować, aby móc ocenić słuszność podejmowanych decyzji biznesowych. Proste rozwiązanie, jakim jest kopiowanie danych do arkusza kalkulacyjnego w celu ich porównania, staje się skomplikowane i pracochłonne. Lepsze byłoby narzędzie, które pozwoliłoby zrobić to samo (i znacznie więcej!) bezpośrednio w Optimie — i takim narzędziem jest moduł Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence.

Moduł analiz BI usprawnia proces podejmowania decyzji, dostarczając informacje o wskaźnikach efektywności i trendach ich zmian. Analizy BI udostępniają ponad 100 gotowych raportów i są intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu tworzenie nawet bardziej skomplikowanych raportów jest łatwe i nie zajmuje dużo czasu. Raporty można dowolnie kształtować, wybierając różne sposoby prezentacji danych (tabele, szeroki wybór rodzajów wykresów), a raz stworzony szablon raportu można subskrybować i automatycznie otrzymywać w wybranych dniach z uaktualnionymi danymi.

powrót