Comarch ERP Optima Handel

Handel jest modułem programu Comarch ERP Optima, który oprócz pełnej funkcjonalności modułu Faktury (wystawianie faktur, paragonów i korekt, cennik towarów, lista kontrahentów) ułatwia także prowadzenie gospodarki magazynowej. Wspomnieć należy m.in. o następujących jego możliwościach:

  • obsługa wielu magazynów, w tym rejestracja przesunięć międzymagazynowych,
  • ewidencjonowanie towarów prostych i złożonych,
  • różne metody rozliczania kosztów (FIFO, LIFO, AVCO, QUAN),
  • tworzenie wielu rodzajów dokumentów magazynowych.

Możliwości Comarch ERP Optima Handel można jeszcze bardziej rozbudować dzięki współpracy z innymi modułami Optimy – dla przykładu połączenie z Comarch ERP Optima e-Sklep umożliwia wygodne, zautomatyzowane prowadzenie sprzedaży internetowej.

sprzedaz_dedykowana
Okno sprzedaży dedykowanej podsumowujące informację o danym kliencie

Zobacz filmy instruktażowe:

Comarch ERP Optima Handel – inwentaryzacja

Comarch ERP Optima Handel Plus – wydawanie towaru z konkretnych dostaw

powrót