Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Kadry i Płace jest modułem programu Comarch ERP Optima wspierającym obsługę kadrowo-płacową w firmie. Jest na bieżąco aktualizowany, aby uwzględniał zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dużą wygodę pracy z modułem Kadry i Płace zapewnia m.in.:

  • pełna integracja z programem Płatnik, współpraca z systemem e-Deklaracje, deklaracje dla PFRON, pomoc w tworzeniu raportów GUS,
  • automatyzacja przy ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy (różne metody do wyboru) oraz kontroli wykorzystania limitów nieobecności i rozliczaniu wypłat,
  • ułatwione zarządzanie przez tworzenie struktury pracowniczej: kto komu podlega,
  • możliwość importu i eksportu danych kadrowo-płacowych, w tym z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych,
  • obsługa sytuacji specyficznych, jak umowy cywilno-prawne z cudzoziemcami, niestandardowe składniki wypłaty, podział wypłaty na gotówkę i przelew, limity urlopowe dla podejmujących pracę po raz pierwszy lub uprawnionych do obniżonej normy dobowej.

Bardzo użytecznym rozszerzeniem modułu Comarch ERP Optima Kadry i Płace jest aplikacja Comarch ERP Optima e-Pracownik, dzięki której zarządzanie czasem pracy i urlopami jest proste i przyjemne.

lista płac

Lista płac

 

Zobacz filmy:

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – definiowanie kalendarza Standard

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Definicja elementu wypłaty będącego potrąceniem netto

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – eksport umów cywilnoprawnych do arkusza MS Excel

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Korygowanie wypłat – zastosowanie i przykłady

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – powiązanie dodatku z wybraną listą płac

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Elektroniczna deklaracja PIT-11

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – archiwizacja wypłat

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – przedłużenie z pracownikiem umowy o pracę

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja zajęć komorniczych (Płace i Kadry Plus)

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – dodanie pracownika na kolejny etat (Płace i Kadry Plus)

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – pracownicy tymczasowi (Kadry i Płace Plus)

powrót