Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Kasa/Bank jest modułem programu Comarch ERP Optima ułatwiającym sprawowanie kontroli nad finansami firmy, dostarczając informacji o źródłach przychodów i kosztów, stanie należności i zobowiązań, umożliwiając przeprowadzanie bieżących analiz i generowanie raportów (np. list wierzycieli, preliminarza płatności, przepływów w podziale na kategorie).

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia prowadzenie dowolnej ilości rachunków bankowych, również walutowych, import wyciągów bankowych, a także eksport przelewów do banku, co prowadzi do znacznych oszczędności w czasie i zmniejszenia liczby błędów – nie trzeba przepisywać i ręcznie wprowadzać danych o transakcjach. Automatyzacja obejmuje także tworzenie różnic kursowych, seryjne rozliczenia, generowane dokumenty (noty odsetkowe, ponaglenia, potwierdzenia sald).

import przelewów
Okno importu przelewów bankowych

Zobacz filmy instrykrażowe:

Comarch ERP Optima Kasa Bank – eksport przelewów do pliku

Comarch ERP Optima Kasa Bank – delegacje krajowe

Comarch ERP Optima Kasa/Bank – Eksport i import przelewów za pomocą usługi BNP Paribas WebService

Comarch ERP Optima Kasa/Bank – kompensata

Comarch ERP Optima Kasa Bank – debet na magazynie walut

powrót