Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Moduł służący do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia dodatkowego.

środki trwałe

Lista  środków trwałych

Pozwala na automatyczne generowanie dokumentów związanych z ewidencjonowaniem środków trwałych tj. dokumentów amortyzacji, a także dokumentów zmiany miejsca użytkowania środka trwałego itp.

Zobacz film instruktażowy:

Comarch ERP Optima Środki Trwałe – Zawieszenie amortyzacji

powrót