enova365 CRM

Moduł CRM umożliwia kreowanie, zarządzanie i skuteczne podtrzymywanie relacji z klientami. Duża elastyczność rozwiązania pozwala na wykorzystanie rozwiązania we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od branży czy jego wielkości, a w szczególności:

 • Działy handlowe
 • Działy serwisu
 • Recepcja/sekretariat
 • Marketing
 • Telemarketing
 • Biura obsługi klienta
 • Help desk

Funkcjonalność:

 • Kontrahenci: pozwala na tworzenie listy kontrahentów firmy, co umożliwia późniejszy wgląd do wszystkich danych o kliencie w systemie enova365.
 • Zdarzenia i zadania- wprowadzenie i przypisanie do właściwego kontrahenta historii kontaktu i zadań do zrealizowania w przyszłości, dla zwiększenia komfortu pracy, możliwe jest wyróżnienie ich na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
 • Projekty: zadania i zdarzenia dotyczące jednego kontrahenta, realizowane by osiągnąć zdefiniowany cel.
 • Kampanie: grupa projektów związania z różnymi kontrahentami posiadająca wspólny cel.
 • Zasoby: lista ułatwiająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. maszyny i narzędzia); pozwala na dodawanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w połączeniu z Kalendarzem.
 • Teczki: odwzorowanie papierowej teczki, w której zbierane są informacje na dowolnie wybrany temat.
 • Moje zadania: lista wyświetla operatorowi zarówno wszystkie zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przydzielił innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna: pozwala przygotować szablon listu, a w dalszej kolejności wydrukować go dla określonych kontrahentów w celu dokonania wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną.
 • Wizytówki: funkcja umożliwiająca uporządkowanie bazy kontrahentów. W momencie zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, dzięki czemu zachowujemy pełna historię kontaktu.
 • Załączniki: możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów powiązanych z kontrahentami, takich jak: np. umowy, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą posiadać dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, png..

 • Korzyści:

 • tworzenie bazy kontaktów i pomoc w zachowaniu długotrwałych relacji z kontrahentami,
 • łatwy dostęp do informacji – kompletna historia kontaktów za jednym kliknięciem,
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
 • efektywna organizacja pracy poprzez delegowanie zadań i bieżącą kontrolę realizacji zleconych prac,
 • przemyślane planowanie kontaktów co w znacznym stopniu wpływa na wzrost zadowolenia klientów,
 • określenie potencjału kontrahentów podczas procesu nieustannego pozyskiwania informacji i ich wykorzystywania.

 • zapoznaj się z ulotką CRM

  powrót