enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych to gwarancja kompleksowego ujęcia wszystkich operacji związanych z obrotem środków pieniężnych w firmie. Umożliwia sprawną pracę osób odpowiedzialnych za prowadzanie: rozliczeń z kontrahentami, raportów kasowych, windykacji należności w firmie czy ewidencjonowanie wyciągów bankowych.

Funkcjonalność:

 • generowanie dokumentów, takich jak: KW – Kasa Wyda i KP- Kasa Przyjmie w dowolnej walucie,
 • obsługa dowolnej liczby rachunków bankowych,
 • tworzenie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
 • bieżąca kontrola raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie,
 • rejestrowanie przelewów w dowolnej walucie, generowanie dokumentów urzędowych np. do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, czy dla kontrahentów lub pracowników,
 • możliwość prowadzenia raportów bankowych,
 • rozrachunki z kontrahentami firmy, również walutowe,
 • dostępne dokumenty rozliczeniowe (dokumenty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia, różnice walutowe, kompensaty).

Korzyści:

 • szczegółowa prognoza i kontrola finansów firmy,
 • minimalizacja ryzyka utraty płynności finansowej,
 • analiza rozrachunków z kontrahentami, zwłaszcza tymi z zagrożeniem niewypłacalności,
 • racjonalne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

powrót