enova365 Handel

Moduł enova365 (enova) Handel jest rozbudowaną wersją modułu Faktury (wystawianie faktur, paragonów i korekt, cennik towarów, lista kontrahentów).

Gwarantuje pełną obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, tworzenia ofert, rejestru zamówień i obsługi magazynu.

Funkcjonalność:

 • możliwość tworzenia dokumentów magazynowych, takich jak: WZ, PZ, PW, RW, MM oraz ich korekt,
 • obsługa wielu magazynów, w tym rejestr ilościowo-wartościowy magazynu,
 • wprowadzanie wielu rodzajów cen sprzedaży w oparciu o zdefiniowane metody ich wyliczania – określane ogólnie lub indywidualnie dla kontrahenta,
 • przechowywanie niezbędnych informacji o kontrahentach firmy, bankach czy urzędach, a także o ustalonych warunkach handlowych (formy i terminy płatności, rabaty, limity kredytowe),
 • możliwość tworzenia własnych, niestandardowych dokumentów handlowych lub magazynowych, dodatkowo dostępna jest funkcja automatycznego tworzenie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów handlowych, bez konieczności ręcznego ich przepisywania,
 • rejestr obrotu opakowaniami zwrotnymi,
 • możliwość generowania rozmaitych raportów sprzedaży z wykorzystaniem wbudowanych funkcji filtrowania, jak również definiowania własnych pól danych czy widoków list. Dzięki integracji z pakietem MS Office, dane łatwo można wyeksportować do MS Excel i poddać dalszej analizie.

generator zamówień
Generator zamówień


Korzyści:

 • wszystkie informacje o kontrahentach w jednym miejscu,
 • szybkość i łatwość wprowadzania danych w formularzach,
 • automatyzacja generowania dokumentów,
 • stała kontrola płynności finansowej firmy,
 • możliwość dostosowania funkcji magazynu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Zapoznaj się z ulotką:
enova365-handel


powrót