enova365 Produkcja

Moduł ten obsługuje wszelkie procesy zachodzące w firmie produkcyjnej, w oparciu o zdefiniowane w programie technologie.

Funkcjonalność:

  • definiowanie wzorcowych operacji technologicznych firmy,
  • możliwość przeprowadzania kalkulacji kosztów wytworzenia produktu na podstawie ostatnich cen zakupu surowców, jak również kwotę dodatkowych kosztów podanych w technologii,
  • tworzenie kopii operacji wzorcowych z możliwością dowolnej modyfikacji i użycia jej w innym zleceniu, bez wpływu na oryginał,
  • dokumenty rozchodu surowców czy przyjęcia towarów mogą być tworzone dla konkretnego produktu/surowca lub całego zlecenia.

wykres gantt'a
Wykres Gantt’a

Korzyści:

  • pełna integracja produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
  • łatwa kalkulacja kosztów wytworzenia,
  • możliwość szybkiego definiowania technologii na podstawie operacji wzorcowych,
  • swoboda tworzenia dokumentów magazynowych.

Zapoznaj się z ulotką:

ulotka_enova_produkcja

powrót