enova365 Projekty

Umożliwia kompleksowe zaplanowanie i kontrolę realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty posiada funkcje związane z budżetowaniem projektu rozszerzoną o funkcjonalność modułów: CRM i Szkolenia

Funkcjonalność:

 • Budżetowanie projektów: pozwala na szczegółowe ustalenie budżetu projektu, planowanie kwot kosztów i przychodów, wprowadzanie korekt, bieżącą kontrolę kwot dotąd zrealizowanych jak również przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na etap realizacji zaplanowanego budżetu projektu),
 • Planowanie budżetowania może odbywać się jedynie w ujęciu wartościowym (kwota kosztów i przychodów), ujęciu wartościowo-ilościowym, co daję możliwość zaplanowania dodatkowo zapotrzebowania na materiały, ale również w ujęciu mieszanym, co oznacza, że część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a druga część zarówno wartości, jak i ilości

Moduł enova365 (enova) Projekty posiada pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM, który umożliwia:

 • rejestrowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,
 • dołączanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,
 • łączenie zadań i zdarzeń dotyczących np. określonego kontrahenta w projekty,
 • połączenie wielu projektów w kampanie.

Korzyści:

 • pełna obsługa w zakresie planowania i realizacji projektu, dzięki użyciu jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów,
 • bieżąca kontrola stanu realizacji budżetu,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi projektów, dzięki automatyzacji wielu funkcji i eliminowaniu ewentualnych błędów,
 • pełna informacja analityczna.

Opis modułu pdf

powrót