enova365 Serwis

Moduł Serwis umożliwia rejestrowanie urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych.
Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, co w systemie oznacza element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Każde urządzenie posiadać będzie pełną historię napraw i przeglądów. Moduł polecany jest szczególnie:

  • Firmy prowadzące warsztaty naprawcze i serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez nie towarów
  • Firmy świadczące usługi naprawcze
  • Funkcjonalność:

  • Zlecenia serwisowe: w momencie przyjęcia urządzenia do naprawy czy przeglądu, tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może pojawić się na liście zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).
  • Przeglądy: na podstawie określonej częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego, program umożliwia zaplanowanie przyszłych przeglądów dla urządzenia. enova365 (enova) automatycznie informuje o potrzebie wykonania przeglądu
  • Funkcja automatycznych powiadomień: zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do przeglądu czy naprawy z konkretnym z kontrahentem (osoba, która zleciła zgłoszenie, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu zgłoszenia lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).

Funkcjonalność modułu SERWIS może zostać rozszerzona o pozostałe, dostępne w enova365 moduły, co umożliwi dodanie towarów pobranych z magazynu by przeprowadzić naprawę i wystawianie dokumentów handlowych czy księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia

Korzyści:

  • pełna obsługa zleceń serwisowych przy użyciu jednego narzędzia,
  • automatyzacja procesu informowania klienta o etapach realizacji zlecenia
  • możliwość tworzenia dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu modułu Serwis.

Opis modułu pdf


powrót