enova365 Szkolenia

Przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych funkcjonujących zgodnie z ustawą o systemie oświaty, szczególnie dla:

 • Firm szkoleniowych
 • Ośrodków szkoleniowych, działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • Firm prowadzące szkolenia wewnętrzne dla pracowników

Funkcjonalność:

 • Ewidencja oraz planowanie szkolenia: obsługa kartoteki szkoleń i wykładowców, w tym tworzenie umów i prowadzenie ewidencji ich płac. Dzięki funkcji kalendarza, możliwe jest łatwe planowanie sal wykładowych.
 • Ewidencja uczestników szkolenia: możliwość edytowania listy uczestników na każdym etapie szkolenia i wysyłka grupowego e-maila do uczestników grupy szkoleniowej.
 • Planowanie i obsługa grup szkoleniowych: kompletowanie grupy poprzez przypisanie wybranych osób do grup szkoleniowych na podstawie zgłoszeń, jak również możliwość przypisywania sal i wykładowców do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej z możliwością kontroli kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla określonych przedmiotów.
 • Rozliczanie grup szkoleniowych: możliwość rozliczania zakończonych grup szkoleniowych- wystawianie faktur wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, umożliwiające stosowanie różnych sposobów płatności, również ratalnych). System umożliwia kontrolę wpłat za szkolenia i windykacje należności z tytułu szkoleń.
 • Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna: moduł umożliwia tworzenie listy obecności uczestników zajęć, generowanie edytowalnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, generowanie protokołów z odbytych egzaminów, wydruk zajętości wykładowców za wybrany okres, jak również eksport wszystkich danych do zewnętrznych narzędzi, np. Excel.

Korzyści:

 • pełna obsługa szkoleń przy użyciu jednego narzędzia,
 • automatyzacja procesu planowania oraz rejestrowania szkoleń,
 • wyeliminowanie ewentualnych błędów poprzez kontrolę dostępności prowadzących i sal,
 • kontrola wpływu należności z faktur za usługi szkoleniowe,
 • pełna informacja o uczestnikach.

Opis modułu pdf

powrót