enova365 Wypożyczalnia

W wielu firmach jednym z kluczowych obszarów działalności jest prowadzenie wypożyczalni, zarówno w aspekcie ewidencyjnym, jak i rozliczeniowym.
Moduł Wypożyczalnia enova365 umożliwia rejestrowanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju obiektami, które mogą być przedmiotem wypożyczenia, w szczególności dla:

  • Firmy handlującej i wypożyczającej sprzęt specjalistyczny
  • Wypożyczalnie samochodów
  • Biblioteki

Funkcjonalność:

  • Urządzenie: cała funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, co w systemie oznacza element charakteryzujący przedmiot, który jest wypożyczany. Pozwala na ewidencjonowanie posiadanych urządzeń, informacji o aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) i rejestrowanie aktywności, w związku z czym dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia wypożyczeń.
  • Modele: opcja przydzielenia poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, jak wiele egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w danym terminie.
  • Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów.

Funkcjonalność modułu WYPOŻYCZALNIA może zostać rozszerzona o pozostałe, dostępne w enova365 moduły, co umożliwi rozliczenie wypożyczenia i wystawianie dokumentów handlowych czy księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia.

Korzyści:

  • pełna obsługa wypożyczeń przy użyciu jednego narzędzia,
  • możliwość tworzenia dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu wypożyczenia np.: dokument potwierdzający wydanie urządzenia, przyjęcia kaucji, rozliczający wypożyczenie.,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi realizowanych wypożyczeń,
  • pełna integracja z modułami CRM i Serwis – każde urządzenie posiada pełną historie napraw i przeglądów, a na podstawie zdefiniowanej ich częstotliwości można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia

Opis modułu pdf

powrót