e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja służąca do zarządzania czasem pracy i urlopami, z której można korzystać na komputerze, tablecie lub smarfonie. Aplikacja współpracuje z modułem Comarch ERP Optima Kadry i Płace i pozwala na dostęp z dowolnego miejsca do listy pracowników z ich danymi personalnymi, kwalifikacjami, planem pracy, grafikiem urlopowym, listą nieobecności, zgłoszonymi delegacjami, danymi z ewidencji czasu pracy — jest więc bardzo użytecznym narzędziem w rękach kierowników. Program pozwala na ustalenie planu pracy i automatycznie weryfikuje m.in. obecność 11-godzinnej przerwy w pracy, a graficzny podgląd planowanej obecności podwładnych ułatwia zarządzanie i podział zadań.

Aplikacja może być także wykorzystywana z pożytkiem przez pracowników — oferuje możliwość podglądu i tworzenia planu pracy, dostępu do dokumentów, zgłaszania nieobecności i urlopów, a w momencie zatwierdzenia urlopu bądź delegacji pracownik jest automatycznie powiadamiany o tym mailowo.

powrót