Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.2.1.

Opublikowane 2016-02-11  o 13:07

Informujemy, że nowa aktualizacja systemu Comarch ERP Optima to kontynuacja dostosowania programu do obowiązujących przepisów i zmian w prawie podatkowym w roku 2016.

51 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji VAT na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2016 roku: VAT-7(16), VAT-7D(7), VAT-7K(10), VAT-9M(5).
 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji AKC-WW, opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje:

– PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),

– PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),

– PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),

– PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),

– CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5),

– PIT-11(23), PIT-40(22) – obie z załącznikiem PIT-R(18), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13),

– PIT-4R(6), PIT-8AR(6).

 • Dostosowano program do zmieniających się przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197), dotyczących uchylenia obowiązku pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki, pozostawiając możliwość ponownej korekty w przypadku uregulowania skorygowanych wcześniej zobowiązań.
 • W związku ze zmianą przepisów obowiązującą od stycznia 2016 roku, wprowadzono automatyczne naliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 • Dostosowano treść wydruku umowy o pracę do nowego wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2015, poz.2005).

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2016.2.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

 • Umożliwiono import e-zwolnień pracowników z pliku wygenerowanego na profilu pracodawcy w PUE.
 • Wprowadzono walidację danych identyfikacyjnych pracowników podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
 • Wprowadzono funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania do Comarch ERP Optima zapisów kasowych utworzonych w Comarch ERP Optima Detal.
 • Rozszerzyliśmy współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż dodając:- automatyczne generowanie dokumentów WZ podczas wczytywania dokumentów sprzedażowych wystawionych na urządzeniu mobilnym

  – funkcjonalność otwierania raportu kasowego podczas wczytywania zapisów kasowych (rozliczeń dokumentów) wystawionych na urządzeniu mobilnym

  – możliwość wysyłania na urządzenie cen wybranych w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej (funkcjonalność dostępna będzie we współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2016.4).Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nowości i ulepszeń w Comarch ERP Optima 2016.2.1 – ulotka