Nowa wersja enova365 12.3.1

Opublikowane 2017-07-03  o 10:40

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.1 została opublikowana na stronie www.enova.pl

Aktualna wersja 12.3.1 (12.3.6390) zastępuję wersję 12.3 (12.3.6382) z dnia 22.06.2017 r., której dystrybucja została wstrzymana z powodu błędu przy próbie wysyłki JPK do oficjalnego serwisu JPK Ministerstwa Finansów. Błąd występował również przy próbie pobrania UPO dla JPK wysłanych za pomocą wcześniejszych wersji enova365.

Pozostałe informacje dotyczące wersji 12.3 zostają bez zmian.

W enova365 w wersji 12.3 w poszczególnych modułach wprowadzonoy nowe funkcjonalności i zmiany. Opis zmian w formie ulotki z linkami do artykułów w Bazie wiedzy znajdziecie Państwo w swojej enovie w menu Pomoc/ulotka zmian.

Ważna zmiana w module Handel – przebudowa działania dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych).
W module Handel przebudowano działanie dokumentów MM. W wyniku wprowadzonych zmian pozycja dokumentu MMP tworzy w docelowym magazynie tyle zasobów, ile zostało pobranych z magazynu źródłowego przez odpowiadającą pozycję dokumentu MMW. Tworzone w ten sposób zasoby zachowują informację o pierwotnym dokumencie przyjęcia do magazynu źródłowego. Dzięki tym zmianom wyeliminowano uśrednianie wartości zasobów po przesunięciu oraz umożliwiono precyzyjne śledzenie partii towaru od przyjęcia, przez przesunięcia międzymagazynowe, aż do wydania.

Istotne zmiany dotyczące budowy interfejsu aplikacji desktopowej działającej w ramach Windows Forms.
Oprócz zmian funkcjonalnych w poszczególnych modułach w wersji 12.3 wprowadzono istotne zmiany technologiczne dotyczące budowy interfejsu aplikacji desktopowej działającej w ramach Windows Forms. Został wymieniony i dostosowany cały zestaw kontrolek „DevExpress” budujących desktopowy interfejs użytkownika. Skutkiem tej znaczącej zmiany technologicznej mogą być różnice w wyglądzie i działaniu poszczególnych elementów interfejsu. W ramach prac dostosowawczych dokonano znaczącego refaktoringu działania kontrolki listy – GRID. Prace te w szczególności dotyczyły zaznaczania wierszy na liście, filtrowania rekordów oraz odświeżania listy po operacjach biznesowych. Przy okazji zmian technologicznych w obszarze interfejsu dodano możliwość sterowania widocznością filtrów standardowych ponad listą, a dla nowych baz zmieniono domyślne działanie mechanizmu lokatora na listach. Szczegóły tych ważnych zmian dostępne są w dołączonej ulotce.