Strona z kategorii e-Zdrowie

Comarch Optimed24

Optimed24

Comarch Optimed24 to oprogramowanie do zarządzania placówką medyczną, niezależnie od jej schematu organizacyjnego. Cechuje go ergonomia pracy oraz prostota, dzięki której nauka jego obsługi jest szybka. Po implementacji tego rozwiązania w placówce medycznej możliwe staje się prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rozliczanie zakontraktowanych świadczeń zarówno w NFZ, jaki i w prywatnych firmach ubezpieczeniowych. Lekarz jest w stanie w prosty i intuicyjny sposób obsługiwać wizyty pacjentów, wystawiać recepty i skierowania. Na postawie wizyt możliwe jest wystawianie dokumentów finansowych wraz z obsługą drukarek fiskalnych. Placówka może tworzyć swoje własne cenniki, pakiety i abonamenty oraz generować raporty i analizy w oparciu o dane zebrane w systemie.

 

Wybrane funkcjonalności systemu można obejrzeć na poniższych filmach:

film: pacjent film: karta wizyty film: recepta film: rozliczenia NFZ film: personel medyczny

 

W celu uzyskania wersji demo systemu Comarch Optimed24 skontaktuj się z nami. Zainstalujemy program nieodpłatnie i zaprezentujemy jego możliwości.

Zapoznaj się też z opisem produktu na stronie Comarchu.

 

banner

 

Funkcjonalności Comarch Optimed24

Gabinet — EDM

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:

 • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków,
 • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności,
 • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym,
 • wystawianie i wydruk recept i skierowań,
 • możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu.

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:

 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych,
 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet,
 • automatyzacja procesu rozliczania,
 • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ,
 • sprawna korekta rozliczeń.

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty,
 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej,
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja),
 • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść,
 • integracja z eWUŚ,
 • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego,
 • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy,
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych,
 • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta,
 • możliwość integracji z portalami HaloDoktorze.pl i ZnanyLekarz.pl jako dodatkowy kanał rejestracji do specjalisty oraz idealny sposób na promocję placówki w  Internecie.

Medycyna Pracy

 • generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa,
 • kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy,
 • sprawna rejestracja pacjentów,
 • szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji,

 

Finanse

 • integracja i obsługa drukarek fiskalnych,
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów),
 • możliwość integracji z Comarch ERP Optima.

Rehabilitacja

 • optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu,
 • przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami,
 • szybka realizacja zleconych świadczeń.

Punkt Pobrań

 • wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów,
 • zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne,
 • obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja,
 • moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi (Synevo, Diagnostyka, aLAB) oraz poprzez HL7,
 • możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych.

Cenniki i Pakiet

 • zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy),
 • tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami,
 • masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy.

Analizy i Raporty

 • dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie,
 • sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:

 • określenie uprawnień użytkowników,
 • ustawienie parametrów systemu,
 • konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi,
 • aktualizacja słowników i bazy leków,
 • aktualizacja systemu do nowych wersji,
 • definiowanie szablonów karty wizyty.

Prowizje

 • automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach),
 • indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych.

 

e-Zdrowie / Telemedycyna