e-Zdrowie

Zdrowie i medycyna są obecnie obszarami bardzo dynamicznego rozwoju technologii informatycznych. Rozwiązania IT pozwalają na stałe monitorowanie stanu zdrowia, zapewniają bezpieczeństwo informacji wrażliwych, a w razie potrzeby umożliwiają ich błyskawiczny przepływ, co ma duże znaczenie w sytuacjach ratowania życia. Prezentujemy tutaj urządzenia i aplikacje przeznaczone do monitorowania zdrowia i zdalnej opieki nad pacjentem (telemedycyna) oraz nowoczesne oprogramowanie przeznaczone dla indywidualnych praktyk lekarskich (medNote) i placówek ambulatoryjnych (Optimed24).

 

baner Optimed24

Comarch Optimed24

Oprogramowanie dla przychodni i gabinetów lekarskich

Optimed24 jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie placówką medyczną oferującym przede wszystkim:

 • sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej (z dostępem do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków),
 • szybką i prostą rejestrację pacjentów na wizyty (integracja z eWUŚ, internetowa rejestracja, powiadomienia email i SMS, grafiki pracy personelu medycznego),
 • zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ,
 • obsługę drukarek fiskalnym, wystawianie rachunków, raporty i analizy,
 • współpracę z oprogramowaniem Comarch ERP Optima.

Atutem Optimed24 jest ułatwienie pracy dzięki automatyzacji i usprawnieniu wielu czynności oraz jego intuicyjna obsługa — oprogramowanie dla przychodni i gabinetów lekarskich zostało przygotowane we współpracy ze środowiskiem lekarskim.

Optimed24 można w razie potrzeby rozbudować o dodatkowe moduły. Takim modułem jest na przykład Optimed Bank Komórek, który jest dedykowany dla placówek zajmujących się komórkami macierzystymi i zobowiązanymi do prowadzenia ich ewidencji.

Optimed24 Dowiedz się więcej…

 

baner MedNote

Comarch medNote

Oprogramowanie dla gabinetów lekarskich

Comarch medNote to nowoczesne oprogramowanie dla gabinetów lekarskich działające w chmurze. Cenione jest w środowisku lekarskim przede wszystkim za intuicyjny interfejs nawiązujący do pracy ze zwykłymi dokumentami papierowymi. Funkcjonalność oprogramowania dla lekarzy medNote obejmuje:

 • rejestrację pacjentów na wizyty (przez lekarza i/lub osobę rejestrującą),
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów (dane osobowe, dane medyczne, wyniki badań, historia wizyt),
 • wystawianie recept i skierowań w oparciu o wbudowany system podpowiedzi,
 • automatyczny dostęp do informacji z katalogu leków PharmIndex i ChPL (m.in. poziomy refundacji leków, wskazania do stosowania, listy zamienników, dostępność leków na rynku),
 • system ostrzeżeń w przypadku zachodzenia interakcji pomiędzy lekami,
 • automatyczną weryfikację uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ,
 • możliwość skanowania papierowych dokumentacji medycznych za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfony medNote Scanner.

Oprogramowanie dla lekarzy medNote nie tylko przyspiesza pracę lekarzy, ale poprzez łatwy dostęp do uporządkowanych danych medycznych także ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących leczenia. Rozwiązanie chmurowe zapewnia bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji medycznej.

Comarch medNote Dowiedz się więcej…

 

usługi telemedyczne

Telemedycyna

Dzięki zastosowaniu urządzeń monitorujących stan zdrowia oraz korzystaniu z usług zdalnej opieki możemy zapewnić osobom starszym i przewlekle chorym komfort przebywania we własnym domu, z rodziną, a jednocześnie mieć zwiększone poczucie bezpieczeństwa, bo zawsze ktoś będzie czuwał nad ich zdrowiem.

Zdalna Opieka Senioralna pozwala na stałe monitorowanie parametrów życiowych pacjenta. Oprócz tego, on sam, jego opiekun lub personel medyczny mogą wykonywać badania za pomocą aparatów telemedycznych i odpowiednich aplikacji. Pacjent otrzymuje też przypomnienia o konieczności zażycia lekarstw.

Zdalna Opieka Kardiologiczna zapewnia stałą rejestrację sygnału EKG i ruchów oddechowych. Zapis jest wysyłany do bieżącej analizy przez centrum zdalnej opieki medycznej, które jest też natychmiast powiadamiane, jeśli przenośny rejestrator EKG wykryje zaburzenia w rytmie serca.

Zdalna Opieka Położnicza pozwala na bezpieczne monitorowanie czynności akcji serca dziecka i czynności skurczowej macicy w domowych warunkach. Dane są automatycznie przesyłane w celu ich przeanalizowania do centrum zdalnej opieki medycznej, które interweniuje w przypadku zagrożenia zdrowia.

Zdalne Usługi Opiekuńcze zapewniają poczucie bezpieczeństwa i wspierają całodobową opiekę nad pacjentem niesamodzielnym wymagającym stałego monitorowania, ale przebywającym poza szpitalem, w szczególności w domu.

Zdalna Opieka Senioralna Zdalna Opieka Kardiologiczna Zdalna Opieka Położnicza Zdalne Usługi Opiekuńcze