Strona z kategorii e-Zdrowie

Zdalna opieka kardiologiczna

baner

Co to jest Zdalna Opieka Kardiologiczna?

Przenośny rejestrator sygnału EKG i ruchów oddechowych za pomocą zaprogramowanych w nim algorytmów detekcji wykrywa zaburzenia rytmu serca pacjenta. Fragmenty zapisu sygnału EKG trafiają następnie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie są poddawane szczegółowej analizie. W razie zarejestrowania nieprawidłowości ratownik medyczny zbiera szczegółowy wywiad medyczny. Może przeprowadzić zdalną konsultację z pacjentem, a w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu wzywa karetkę pogotowia. Pacjent może również sam zainicjować wezwanie pomocy.

Zalety dla placówki medycznej:

 • monitorowanie stanu zdrowia pacjenta poza szpitalem,
 • prestiż oraz nowy wizerunek placówki,
 • wspomaganie personelu medycznego,
 • poprawa efektywności leczenia,
 • skrócenie czasu pobytu w szpitalu,
 • komfortowy dostęp do danych medycznych pacjenta (wyniki badań, diagnozy, przepisane leki).

Zalety dla pacjenta:

 • poczucie bezpieczeństwa, dzięki łatwemu i szybkiemu kontaktowi z Centrum Medycznym,
 • całościowa diagnostyka rytmu serca oraz jego zaburzeń,
 • kontynuacja leczenia w domowym środowisku,
 • wygodne i komfortowe wykonywanie badania,
 • natychmiastowe powiadamianie wykwalifikowanej kadry w Centrum Medycznym,
 • szybka reakcja na zagrożenia życia i zdrowia.

 

Jak to wygląda w praktyce?

PMA
Urządzenie PMA

Personel medyczny kontaktuje się z pacjentem, przeprowadza szczegółowy wywiad kardiologiczny oraz wykonuje referencyjne badanie EKG. Pozwala to na indywidualne dopasowanie progów alarmowych dla każdego pacjenta, inicjujących automatycznie interwencje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Telemonitoring kardiologiczny

Pacjent sam decyduje kiedy i jak długo realizuje badanie telemonitoringu kardiologicznego, pozostając pod stałą opieką specjalistów medycznych. Rejestracja rytmu serca odbywa się w dowolnych interwałach czasowych. Badanie można wykonywać całodobowo lub podczas wybranych aktywności w ciągu dnia (np. rehabilitacji, spaceru), a także w sytuacjach odczuwanych dolegliwości, niepokoju bądź wzmożonego stresu.

Dane transmitowane do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej są na bieżąco analizowane. W razie wystąpienia zaburzeń podejmowany jest kontakt z pacjentem zgodnie ze schematami postępowania i dostępnymi procedurami. Po badaniu pacjent otrzymuje informację z telemonitoringu oraz wskazówki do dalszego postępowania.
 

 

Holter EKG z monitoringiem

PMA
Zestaw PMA w walizce

7 lub 12 odprowadzeń — rejestracja pracy mięśnia serca 24 godziny na dobę. Wymienne moduły bateryjne umożliwiają długoterminowe wykonywanie badania, gdzie zapis jest ciągły. Holter automatycznie wysyła informacje o wykrytych zaburzeniach do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Wbudowany moduł GPS/GSM umożliwia ratownikom wezwanie pomocy bezpośrednio w miejsce, w którym znajduje się pacjent.

Zdalne EKG na życzenie

Pacjent może przeprowadzać badanie EKG spoczynkowe (12 odprowadzeń), np. o stałej porze albo podczas występowania objawów kardiologicznych. Odbywa się to samodzielnie przez pacjenta, a wynik zostaje przesłany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie zostaje dokonany opis. Wynik jest wysyłany bezpośrednio do holtera jako wyświetlony tekst. Może zostać podjęty również kontakt telefoniczny z pacjentem.

Event Holter

Badanie to polega na wielokrotnej rejestracji krótkich fragmentów EKG, związanych z określonymi objawami. Dzięki temu można ustalić przyczynę odczuwanych przez pacjenta dolegliwości, tj.: palpitacje, kołatania, omdlenia czy ból. Przy pojawieniu się określonych objawów pacjent monitoruje pracę serca poprzez umieszczenie rejestratora na klatce piersiowej. Metoda pozwala ustalić podłoże dolegliwości, które często nie występują w trakcie wycinkowej 24-godzinnej rejestracji holterowskiej. Każdy zapis transmitowany jest do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie wykonywana jest jego interpretacja.

Wykrywane zostają: bezdech, tachykardia i bradykardia, pauza, migotanie komór, częstoskurcz komorowy, migotanie przedsionków, pauza przy migotaniu przedsionków.

 

monitorowanie EKG

 

Współpraca

Beneficjentami rozwiązania są: przychodnie, gabinety lekarskie, szpitale.

Modele współpracy:

 • sprzedażowy — sprzedaż aparatów i aplikacji do przeprowadzania opisów;
 • dzierżawy — dzierżawa aparatów oraz świadczenie zdalnego monitorowania i opisów badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej;
 • usługowy — świadczenie usług monitorowania i zdalnego opisywania badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

 

e-Zdrowie / Telemedycyna