Strona z kategorii e-Zdrowie

Zdalna opieka położnicza

baner

Zdalna Opieka Położnicza to bezpieczne monitorowanie czynności akcji serca dziecka jak i czynności skurczowej macicy w domowych warunkach. W dowolnym miejscu i czasie pacjentka może wykonać badanie KTG. Dane przesyłane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i poddawane szczegółowej analizie przez personel medyczny, który interweniuje w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

kobieta w ciąży

Zalety dla placówki medycznej:

  • skrócenie czasu hospitalizacji,
  • monitorowanie pacjentek pomiędzy wizytami,
  • komfortowy dostęp do danych medycznych pacjenta,
  • kontrola ciąż wysokiego ryzyka,
  • wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej.

Zalety dla pacjentki:

  • badania KTG w warunkach domowych, niezależnie od pory dnia,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa dzięki opiece 24 godziny na dobę,
  • łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych,
  • stały monitoring stanu zdrowia dziecka,
  • skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia.

 

schemat badania KTG

 

Jak to wygląda w praktyce?

Badanie KTG przeznaczone jest dla kobiet od 36. do 42. tygodnia trwania ciąży. Urządzenie dostosowane jest do ciąży pojedynczej. Pacjentka odbywa konsultację położniczą w celu kwalifikacji do badania zanim skorzysta ze zdalnej opieki.

Urządzenie do KTG
Urządzenie do KTG

Stały monitoring

Pacjentka samodzielnie realizuje badanie trwające 30 minut. Wynik badania jest automatycznie przesyłany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Po każdym pomiarze pacjentka otrzymuje informację o jego wyniku. W sytuacji wystąpienia nieprawidłowości personel medyczny odpowiednio reaguje, kontaktując się z wyznaczonymi osobami.

Uzupełnienie procesu opieki

ekran KTG
Ekran KTG

Poza aspektami medycznymi i możliwością szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia, Zdalna Opieka Położnicza umożliwia słuchanie tętna dziecka w dowolnym czasie, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i kondycję psychiczną pacjentki. Pacjentka jest objęta opieką pomiędzy kolejnymi wizytami u lekarza bądź położnej.

Kwalifikacja badań

Badania kardiotokograficzne są automatycznie kwalifikowane na podstawie algorytmów opisujących: deceleracje, czynność serca płodu (BFHR), skceleracje, bradykardię i tachykardię, zmienność długoterminową (LTV), zmienność krótkoterminową (STV).

 

Modele współpracy

Współpraca w modelu dzierżawy — dzierżawa aparatów oraz świadczenie zdalnego monitorowania oraz opisów badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

 

e-Zdrowie / Telemedycyna