Strona z kategorii e-Zdrowie

Zdalna Opieka Senioralna

baner

Zdalna Opieka Senioralna pozwala na stałe monitorowanie parametrów życiowych pacjenta. Badania mogą być wykonywane przez samego pacjenta, opiekuna lub personel medyczny — w domu (dla jednego pacjenta), jak i w domach opieki lub ośrodkach dla seniorów.

seniorzy pełni życia

Ratownicy medyczni konsultują stan zdrowia i samopoczucia osób w wieku podeszłym z lekarzem prowadzącym, dietetykiem, fizjoterapeutą, lekarzem specjalistą lub z psychologiem. Lekarz otrzymuje wyniki, na podstawie których może skontaktować się z pacjentem, wezwać pogotowie ratunkowe lub zarządzić wizytę domową.

Zalety dla placówki medycznej:

 • wzrost efektywności profilaktyki, diagnostyki i terapii,
 • prestiż oraz nowy wizerunek placówki,
 • redukcja liczby wizyt w poradni dzięki realizacji leczenia zdalnego,
 • indywidualne opracowywanie modeli leczenia skorelowane z bieżącą oceną stanu zdrowia,
 • redukcja kosztów opieki medycznej nad osobą starszą,
 • zwiększenie współczynnika stosowania się do zaleceń lekarskich.

Zalety dla pacjenta:

 • poprawa jakości życia seniora,
 • skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia,
 • poprawa skuteczności terapii skorelowanej z czasem jej trwania,
 • możliwość monitorowania parametrów życiowych w domu,
 • przypominanie o konieczności zażycia lekarstw i wykonania zleconego pomiaru,
 • poczucie bezpieczeństwa, dzięki łatwemu i szybkiemu kontaktowi z personelem medycznym.

 

Comarch HMA

Comarch HMA
Comarch HMA

Comarch HMA pozwala na prowadzenie zdalnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia w problemach zdrowotnych osób starszych, takich jak:

 • choroby kardiologiczne, w tym nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, arytmie,
 • choroby układu oddechowego,
 • bóle przewlekłe,
 • omdlenia,
 • zaburzenia motoryki, równowagi i upadki,
 • choroby nerek
 • depresja,
 • cukrzyca i choroby tarczycy,
 • zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii i nasileniu,
 • pogorszenie wzroku, niedosłuch,
 • błędy jatrogenne,
 • zaburzania zachowania.

Beneficjentami rozwiązań Comarch HMA są: placówki medyczne, ośrodki pomocy społecznej, domy opieki, centra aktywizacji dziennej osób starszych.
 

 
Modele współpracy:

 • sprzedażowy — sprzedaż aparatów i aplikacji do przeprowadzania opisów;
 • dzierżawy — dzierżawa aparatów oraz świadczenie zdalnego monitorowania i opisów badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej;
 • usługowy — świadczenie usług monitorowania i zdalnego opisywania badań przez personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

 

e-Zdrowie / Telemedycyna