Strona z kategorii e-Zdrowie

Zdalne usługi opiekuńcze

baner

Zdalne usługi opiekuńcze są wsparciem w opiece nad pacjentem niesamodzielnym bez przerwy: całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Usługa daje możliwość opieki nad osobą zależną, kiedy jej stan wymaga stałego monitoringu poza środowiskiem szpitalnym lub kiedy przebywa sama w domu. Daje to rodzinie i opiekunom poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że nad osobami będącymi pod ich opieką czuwa lekarz lub ratownik, który w porę dostrzeże pogorszenie się stanu ich zdrowia.

Możliwe jest monitorowanie szerokiego zakresu parametrów życiowych poprzez aplikację e-Care z interfejsem WEB, aparat Comarch HMA, aplikację mobilną mHMA, bransoletkę życia. Naciśnięcie przycisku SOS znajdującego się na wyposażeniu urządzeń lub wywołanie alarmu na podstawie przekroczeń monitorowanych parametrów życiowych inicjuje kontakt z ratownikiem medycznym, który w uzasadnionych przypadkach zaalarmuje lekarza bądź natychmiast przywoła karetkę.

Zdalne usługi opiekuńcze to nie tylko monitorowanie bezpieczeństwa, ale również kontrolowanie samopoczucia pacjenta poprzez m.in. kontakt przez telefon z opiekunem wspierającym, przypominanie o konieczności wzięcia leków czy wykonania pomiaru np. ciśnienia lub zmierzenia poziomu cukru we krwi. Możliwe jest również prowadzenie zdalnej rehabilitacji za pomocą połączeń video, opieka dietetyka bądź psychologa.

Urządzenia są proste i przyjazne w użyciu. Mogą być obsługiwane samodzielnie przez osobę wymagającą opieki, jak również przez jej rodzinę, opiekunów lub personel w domach opieki, czy ośrodkach pomocy społecznej.

 

Przykładowe zastosowania

Przykładowe zastosowania zdalnych usług opiekuńczych

 

e-Zdrowie / Telemedycyna