enova365

Why enova365?

enova365 is an excellent system meant to standardize and automate your business processes
Telefon stacjonarny (Gdynia): +48 58 746 35 00
Telefon stacjonarny (Łódź): + 48 42 942 08 70

Program enova365 to unikatowy system ERP

Multi możliwości enova365

Standardowa funkcjonalność systemu może być dowolnie rozbudowana o różnego rodzaju dodatki, dopasowując tym samym program do nawet najbardziej specyficznych dla danej branży lub organizacji potrzeb. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację można rozbudowywać o kolejne stanowiska, moduły czy warianty.

Rosnące wymagania wobec systemu nie determinują już potrzeby jego zmiany – enova365 (enova) to inwestycja na wiele lat niezależnie od rosnącego zatrudnienia, profilu działalności firmy, zmian na rynku czy w przepisach.

enova365 to jedyny w Polsce system multiinterfejsowy.

Użytkownik może wybrać jeden ze sposobów korzystania z systemu: okienkowy (aplikacja zainstalowana na komputerze), przeglądarkowy (dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową), dotykowy (wkrótce również komórkowy), mając pewność, że pracuje na tym samym systemie, korzystając z tej samej bazy danych.

Pobierz demo

Przetestuj program enova365 za darmo.

Aplikacja w wersji demo posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności.

Zalety i możliwości:

Firma w początkowej fazie rozwoju może zakupić system w jednym z trzech wariantów kolorystycznych (enova365 w wersji srebrnej, złotej lub platynowej), które odwzorowują zakres funkcjonalny modułów, a z czasem podnieść wersję do wyższej bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych.

enova365 (enova) to doskonały system do standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych i wspierania procedur w firmie. Łączy prostotę obsługi z ogromem możliwości konfiguracji oraz implementacji rozwiązań będących odpowiedzią na indywidualną specyfikę firmy, w której funkcjonuje. Wspiera nowoczesne metody zarządzania, pozwala planować podejmowane działania oraz dokonywać bieżących analiz.

Aby zapoznać się z ofertą i cennikiem licencji enova365 skontaktuj się z nami

PAKIETY DLA NOWYCH FIRM
W pakiecie taniej! Dla nowo powstałych firm, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. mamy specjalną ofertę! Promocja obowiązuje przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Koniecznie poinformuj naszego handlowca o chęci skorzystania z promocji, a zaoszczędzisz do 40% wartości licencji!

Kontakt

PAKIET DLA FUNDACJI
Z promocji mogą skorzystać podmioty, które są fundacją lub stowarzyszeniem.
PROCENT ZA BANNER
Klient, który umieści na swojej stronie internetowej banner promocyjny otrzyma dodatkowy rabat do 10% na oprogramowanie enova365 (enova)! Przyznanie rabatu odbywa się po weryfikacji strony internetowej Klienta oraz dostarczonych danych o liczbie unikalnych użytkowników odwiedzających witrynę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wysokość rabatu określana jest na podstawie jakości merytorycznej strony, jej grupy docelowej oraz proponowanego miejsca zamieszczenia banneru. Otrzymany rabat może sumować się z innymi, do których Klient ma prawo! Klient decydujący się na przystąpienie do promocji proszony jest o przekazanie podpisanego „Zobowiązania publikacji banneru enova365”. Warunkiem korzystania z promocji jest eksponowanie banneru przez kolejne 12 miesięcy.

Pobierz banner
Zobowiązanie publikacji banneru

W PLATYNIE DODATKI W CENIE
Klient, który posiada w ramach jednej instalacji wszystkie moduły w wersji platynowej, może bezpłatnie rozszerzyć instalację o dowolne moduły dodatkowe.

Masz pytania, wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu

Platforma do samoobsługi pracowniczej

Miej zawsze rękę na pulsie twojego biznesu! Pracuj w dowolnym czasie i miej dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca! Dzięki enova365 w wersji mobilnej możesz na bieżąco:
 

 • kontrolować wyniki sprzedażowe,
 • otrzymywać informacje o zamówieniach,
 • reagować na zapytania zespołu,
 • zarządzać wszystkimi zadaniami w zespole,
 • kontrolować wydatki.

Nowe funkcjonalności:

Handel to jeden z obszarów opracowanych w ramach systemu ERP enova365 (enova) – dedykowany przedsiębiorstwom prowadzącym działalność:

 • handlową ( zarówno hurtową, jak i detaliczną)
 • usługową
 • produkcyjną
 • budowlaną
 • oferującą stale lub cykliczne usługi

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, Handel systemu enova365 stanowi kompletne narzędzie do obsługi firmy w zakresie:

 • tworzenia i wydruku dokumentów sprzedażowych, handlowych, magazynowych,
 • obsługi wielu magazynów,
 • tworzenia kart towarowych i usługowych,
 • tworzeniu cenników,
 • przechowywaniu informacji o kontrahentach firmy.

Moduł jest w pełni zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą moduły handlowe w ramach rozliczeń z kontrahentami jak również z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

W obszarze Handel enova365 (enova) funkcjonują moduły:

 • enova365 Faktury – umożliwia obsługę firmy w zakresie wystawiania wszelkich dokumentów sprzedażowych
 • enova365 Handel – posiada funkcjonalność modułu Faktury, rozbudowaną o prowadzenie gospodarki magazynowej
 • enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych – związany z ewidencjonowaniem, tworzeniem i raportowaniem wszelkich operacji zachodzących w firmie oraz dokumentów dotyczących prowadzenia rozrachunków, transakcji z klientami, pracownikami, urzędami czy bankami.
 • enova365 Produkcja – to zintegrowany system do kompleksowego zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.
Wnikliwą i sprawną analizę sfery finansowo-księgowej firmy enova365 zapewnia przez dedykowane w tym celu moduły:

 • Księga Podatkowa – przeznaczona do obsługi księgowości uproszczonej (księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym)
 • Księga Handlowa – wyspecjalizowana w obsłudze księgowania w oparciu o plan kont (pełna księgowość kontową zgodną z  Ustawą o Rachunkowości)

Prowadzeniu ewidencji środków trwałych firmy dedykowany jest moduł Księga Inwentarzowa. Służy on prowadzeniu kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego.

enova365 obszarowi kadrowo-płacowemu dedykuje najwięcej modułów. Oprócz rozwiązania niezbędnego w prawie każdej firmie (enova365 Kadry Płace) producent przygotował moduły skierowane do konkretnych odbiorców jak np. enova365 Pracownicy Uczelni uwzględniające specyfikę tego zawodu.

Działy kadrowe w swej codziennej pracy mają zapewnione kompleksowe wsparcie dzięki mnogości dedykowanych modułów:

 • Delegacje Służbowe
 • Pracownicy Eksportowi
 • 4Trans (Tachoscan)
 • Zarządzanie odzieżą roboczą
 • Import/Eksport RCP
 • Zbiorcza edycja czasu pracy
Na wzrost efektywności działania firmy wpływa odpowiednie zarządzanie procesami zachodzącymi w codziennej pracy. Koordynację pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa zapewniają dwa moduły:

 • Workflow – (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) zapewnia automatyzację procesów biznesowych, poprzez tworzenie procedur zarządzających sprawnym przekazywaniem informacji, zadań i dokumentów kolejnym uczestnikom procesu.
 • enova365 DMS (Document Managment System) – służy do ewidencjonowania dokumentacji w firmie, tworzenia cyfrowych archiwum wprowadzonych do systemu dokumentów. Cecha, która wyróżnia enova365 DMS to funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) czyli rozpoznawanie znaków oraz całych tekstów z plików graficznych i pdf.
Dzięki wielu rozbudowanym funkcjom modul CRM, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności, dedykowany jest każdemu przedsiębiorstwu niezależnie od jego wielkości, profilu czy branży. Możliwości aplikacji w znacznym stopniu wykraczają poza standardową funkcjonalność tego typu modułów.
W module CRM poza typowymi funkcjami, takimi jak rejestracja danych o kontrahentach i zaplanowanych kontaktach z nimi, moduł pozwala skutecznie planować pracę w firmie, idealnie dopasowując się do wyjątkowego modelu biznesowego i wizji działania.
Umożliwia definiowanie własnych typów aktywności, projektów, kampanii CRM dzięki czemu dowolnie można dostosować wygląd i zachowanie systemu do indywidualnych wymagań firmy.

  W obszarze CRM funkcjonują moduły:
 • enova365 (enova) CRM – umożliwia kreowanie, zarządzanie i podtrzymywanie relacji z klientami
 • enova365 (enova) Serwis – umożliwia rejestrowanie urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych
 • enova365 (enova) Szkolenia – przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych funkcjonujących zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • enova365 (enova) Wypożyczalnia – umożliwia rejestrowanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju obiektami, które mogą być przedmiotem wypożyczenia
 • enova365 (enova) Projekty – umożliwia zaplanowanie i kontrolę realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty posiada funkcje związane z budżetowaniem projektu + funkcjonalność modułów: CRM i Szkolenia.
enova365 oferuje cztery Pulpity służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy użytkownikami – zarówno wewnątrz firmy, jak i z kontrahentami.

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – służący do komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami
 • Pulpit Kontrahenta – klasyczny przykład rozwiązania B2B. Skierowany może być zarówno do odbiorców jak i dostawców.
 • Pulpit Pracownika – zapewnia komfortowy i sprawny obieg wniosków pracowniczych oraz daje użytkownikom dostęp do własnych danych kadrowo-płacowych. Pozwala na przeglądanie danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin, ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz kwot wynagrodzeń.
 • Pulpit Kierownika – służy do przeglądania danych podwładnych, zatwierdzania bądź odrzucania wniosków urlopowych, wprowadzania norm oraz faktycznego czasu pracy oraz drukowania różnego rodzaju raportów

ANALIZY BI

APLIKACJA MOBILNA

enova365 – rozwijasz firmę? – to elastyczny system, który dopasujemy do Twoich potrzeb

Referencje

Szukasz biura rachunkowego?

Zatrudnij cały gotowy dział księgowy oraz kadrowo płacowy! Skorzystaj z naszej partnerskiej firmy Neofin.