fbpx

Zastanawiasz się, jak jeszcze możesz zautomatyzować pracę w Twojej firmie? Wykonujesz szereg czynności na operacjach bankowych i wymaga to od Ciebie przełączenia na stronę banku? Odkryj funkcjonalność w enova365, która pozwala na prowadzenie operacji bankowych bezpośrednio w systemie ERP i zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania do systemu bankowości elektronicznej!

Rozwiązania enova 365
dla usprawnienia rozliczeń

Integracja między kontem bankowym a systemem księgowym lub ERP pozwala na kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych, bezpośrednio z poziomu oprogramowania ERP bez przelogowania do portalu bankowego. Użytkownik systemu enova365 zyskuje wgląd do bieżących informacji o stanie konta lub kont bez przechodzenia na stronę banku i logowania się do swojego systemu bankowego. Takie połączenie autymatyzuje, a tym samym znacznie przyśpiesza operacje bankowe oraz ogranicza liczbę pomyłek związanych z wprowadzaniem wyciągów ręcznie. A wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa danych!

Korzyści integracji
z bankowością elektroniczną

Wygoda pracy

Automatyczna weryfikacja poprawności danych

Bezpieczeństwo danych

  Automatyzacja czynności

  Funkcjonalność Webservice umożliwia automatyczne importowanie i eksportowanie wpłat i wypłat między system bankowym a modułem finansowym w systemie ERP. Lista dostępnych funkcji zależna jest od oprogramowania księgowego i strony systemu bankowego – funkcje są zdeterminowane przez możliwości systemów informatycznych z obu stron.

  Możliwości w systemie enova 365:

  • wysyłka / eksport przelewów w trybie online – pojedynczo lub zbiorczo
  • import historii operacji
  • import wyciągów bankowych
  • sprawdzanie salda – dostępnego i zaksięgowanego dla wybranego rachunku
  • aktualizacja statusów transakcji z systemu bankowego

  Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z integracji z bankowością elektroniczną?

  Rozwiązanie jest dopasowane dla każdego przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości czy branży. Korzyści odczują szczególnie osoby odpowiedzialne za realizację i przyjmowanie przelewów oraz rozliczeń na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. 

  Serwisy bankowe obsługiwane bezpośrednio w enova365:

  BNP Paribas

  PEKAO SA

  ING Bank Śląski

  Millennium

  Santander

  Alior Bank

  mBank

  … i kolejne instytucje finansowe i banki przystępują do współpracy.

  enova365 Webservice

  Webservice to narzędzie do dwustronnej zautomatyzowanej komunikacji pomiędzy systemami, opartej o sieć Internet. Pozwala na prowadzenie operacji bankowych bezpośrednio w systemie informatycznym. 

  Korzyści z zastosowania enova 365 Webservice

   

  ✅   Oszczędność czasu – oszczędzaj czas dzięki automatyzacji wymiany danych

  ✅   Integracja z Twoim bankiem – dane dotyczące operacji bankowych masz zawsze pod ręką

  ✅   Łatwość obsługi – interfejs systemu enova365 jest dopasowany do Twoich potrzeb

  ✅   Aktualność – stały dostęp do danych, niezależnie od czasu i miejsca

  ✅   Bezpieczeństwo – sprawdzona technologia zapewniająca bezpieczeństwo wymiany i przechowywania danych

  ✅   Automatyzacja – wyeliminuj pomyłki wynikające z ręcznego wprowadzania danych

  Emanuel, specjalista ds. wdrożeń ERP w XLE Sp. z o.o., ekspert od wdrożeń modułu enova365 BI:

  Emanuel A.Mała rzecz, a cieszy. Integracja oprogramowania enova365 z bankowością elektroniczną to jedno z narzędzi, które sprawia, że nasi Klienci odnotowują zwiększoną wydajność pracy wykorzystując możliwości dygitalizacji operacji. System enova zgodnie z hasłem ‘jeden system, wiele możliwości’ oferuje kompleksowe wsparcie wszystkich obszarów biznesowych, a dzięki integracjom możliwe jest wykonywanie czynności pojedynczych lub zbiorczych bez przechodzenia do innego oprogramowania, czy do innych platform internetowych – w tym przypadku do banków.

  Które działy w Twojej firmie skorzystają z Webservice?

  Funkcjonalność ta wspiera pracę osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi – umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

  enova365 Webservice jest dostępna dla firm, które korzystają z modułu dodatkowego enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe.

  Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. 

  Funkcjonalność modułu Elektroniczne Wyciągi Bankowe obejmuje

  • import wyciągów do systemu
  • analizę danych
  • księgowanie

  Ewidencja Środków Pieniężnych to integralny element systemu enova 365. Zadaniem modułu Ewidencja Środków Pieniężnych jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

  Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych umożliwia:

  • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
  • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
  • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
  • rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
  • wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
  • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
  • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie
  • tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
  • rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
  • dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, wezwania do zapłaty, kompensaty, cesje),
  • raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

  Sprawdź, jakie jeszcze moduły systemu enova365 wdrażamy

  lub dopytaj naszego Konsultanta:

  ➡️   Tomasz Benich, Opiekun Klienta Kluczowego

  +48 884 884 808
  tomasz.benich@xle.pl

  ➡️   biuro XLE:

  Kontakt