fbpx

Wersja 15.2.1 (15.2.6954) zastępuje wersję 15.2 (15.2.6949) z dnia 10.01.2019, w związku z wprowadzeniem pilnych zmian, głównie związanych z wydrukami deklaracji ZUS oraz PIT:

Nowa funkcjonalność

Deklaracje ZUS nowe deklaracje ZUS DRA: RCA II, DRA II, RIA, RPA, OSW obowiązujące od 01.01.2019

Poprawione funkcje

  • Podpis nieweryfikowany – umożliwiono podpisanie e-deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-4R(8) oraz PIT-8AR(7) za pomocą podpisu nieweryfikowanego.
  • e-deklaracja PIT-4R i PIT-8AR – umożliwiono wygenerowanie korygującej e-deklaracji PIT-4R(8) i PIT-8AR(7) z uzupełnionym załącznikiem ORD-ZU.
  • Deklaracja PIT-11(24) – umożliwiono wygenerowanie e-deklaracji PIT-11(24) dla zleceniobiorcy, który na wypłacie ma naliczony zasiłek w kwocie 0,00 zł ze względu na fakt, że firma nie jest płatnikiem zasiłków.
  • Wydruki – deklaracja PIT-11(24) i Deklaracja PIT-R(19)
  • Deklaracja PIT-11(24),PIT-R(19), IFT-1R(14), IFT-1(14) – poprawiono seryjny wydruk deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-R(19), IFT-1R(14) i IFT-1(14) przygotowywany z poziomu list Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11, PIT-R, IFT-1R, IFT-1.
  • Deklaracja PIT-8C(9) – poprawiono wykazywanie kwot na wydruku do deklaracji w części E w polu 38 (Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).