fbpx

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią producent systemu enova365 dniu dzisiejszym opublikował nową wersję związaną ze zmianami w przepisach.

W wersji 15.2 są zawarte zmiany w obszarze:

Kadry Płace:

  • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA.
  • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli).
  • Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).
  • Integracja z nową wersją programu Płatnik (zmiany wynikające z nowych i zmienionych deklaracji).
  • Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14).

Księgowość:

  • Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Trzecia wersja z numerem 15.3 zaplanowana jest na 15.02.2019. Będzie w niej możliwa obsługa elektronicznej dokumentacji pracowniczej,  zwanej e-teczkami. W obszarze modułu Księga Handlowa będzie  możliwość sporządzania sprawozdań finansowych (zakresom informacji  dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki  (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do KRS.