enova365

Partner_roku_Microsoft_Aplikacje

enova365 to jedyny w Polsce system multiinterfejsowy. Użytkownik może wybrać jeden ze sposobów korzystania z systemu: okienkowy (aplikacja zainstalowana na komputerze), przeglądarkowy (dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową), dotykowy (wkrótce również komórkowy), mając pewność, że pracuje na tym samym systemie, korzystając z tej samej bazy danych.

tablet_rece laptop smartfon_rece komp_stacjonarny

Standardowa funkcjonalność systemu może być dowolnie rozbudowana o różnego rodzaju dodatki, dopasowując tym samym program do nawet najbardziej specyficznych dla danej branży lub organizacji potrzeb. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację można rozbudowywać o kolejne stanowiska, moduły czy warianty. Rosnące wymagania wobec systemu nie determinują już potrzeby jego zmiany – enova365 (enova) to inwestycja na wiele lat niezależnie od rosnącego zatrudnienia, profilu działalności firmy, zmian na rynku czy w przepisach.

Firma w początkowej fazie rozwoju może zakupić system w jednym z trzech wariantów kolorystycznych (enova365 w wersji srebrnej, złotej lub platynowej), które odwzorowują zakres funkcjonalny modułów, a z czasem podnieść wersję do wyższej bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych.

enova365 (enova) to doskonały system do standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych i wspierania procedur w firmie. Łączy prostotę obsługi z ogromem możliwości konfiguracji oraz implementacji rozwiązań będących odpowiedzią na indywidualną specyfikę firmy, w której funkcjonuje. Wspiera nowoczesne metody zarządzania, pozwala planować podejmowane działania oraz dokonywać bieżących analiz.

enova_120x120_B_Handelenova_120x120_B_Ksiegowoscenova_120x120_B_KadryPlaceenova_120x120_B_Workflowenova_120x120_B_CRMenova_120x120_B_Pulpit

Program enova można zakupić korzystając z jednej z promocji stałych.

Handel

Handel to jeden z obszarów opracowanych w ramach systemu ERP enova365 (enova) – dedykowany przedsiębiorstwom prowadzącym działalność:

 • handlową ( zarówno hurtową, jak i detaliczną)
 • usługową
 • produkcyjną
 • budowlaną
 • oferującą stale lub cykliczne usługi

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, Handel systemu enova365 stanowi kompletne narzędzie do obsługi firmy w zakresie:

 • tworzenia i wydruku dokumentów sprzedażowych, handlowych, magazynowych,
 • obsługi wielu magazynów,
 • tworzenia kart towarowych i usługowych,
 • tworzeniu cenników,
 • przechowywaniu informacji o kontrahentach firmy.

Moduł jest w pełni zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą moduły handlowe w ramach rozliczeń z kontrahentami jak również z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

W obszarze Handel enova365 (enova) funkcjonują moduły:

 • Enova Faktury – umożliwia obsługę firmy w zakresie wystawiania wszelkich dokumentów sprzedażowych
 • Enova Handel – posiada funkcjonalność modułu Faktury, rozbudowaną o prowadzenie gospodarki magazynowej
 • Enova Ewidencja Środków Pieniężnych – związany z ewidencjonowaniem, tworzeniem i raportowaniem wszelkich operacji zachodzących w firmie oraz dokumentów dotyczących prowadzenia rozrachunków, transakcji z klientami, pracownikami, urzędami czy bankami.
 • Enova Produkcja – to zintegrowany system do kompleksowego zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.

Handel Faktury Produkcja Ewidencja Środków Pieniężnych

Księgowość

Wnikliwą i sprawną analizę sfery finansowo-księgowej firmy enova365 zapewnia przez dedykowane w tym celu moduły:

 • Księga Podatkowa – przeznaczona do obsługi księgowości uproszczonej (księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym)
 • Księga Handlowa – wyspecjalizowana w obsłudze księgowania w oparciu o plan kont (pełna księgowość kontową zgodną z  Ustawą o Rachunkowości)

Prowadzeniu ewidencji środków trwałych firmy dedykowany jest moduł Księga Inwentarzowa. Służy on prowadzeniu kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego.

JPK

Kadry i płace

enova365 obszarowi kadrowo-płacowemu dedykuje najwięcej modułów. Oprócz rozwiązania niezbędnego w prawie każdej firmie (enova365 Kadry Płace) producent przygotował moduły skierowane do konkretnych odbiorców jak np. enova365 Pracownicy Uczelni uwzględniające specyfikę tego zawodu.

Działy kadrowe w swej codziennej pracy mają zapewnione kompleksowe wsparcie dzięki mnogości dedykowanych modułów:

 • Delegacje Służbowe
 • Pracownicy Eksportowi
 • 4Trans (Tachoscan)
 • Zarządzanie odzieżą roboczą
 • Import/Eksport RCP
 • Zbiorcza edycja czasu pracy

Workflow

Na wzrost efektywności działania firmy wpływa odpowiednie zarządzanie procesami zachodzącymi w codziennej pracy. Koordynację pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa zapewniają dwa moduły:

 • Workflow – (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) zapewnia automatyzację procesów biznesowych, poprzez tworzenie procedur zarządzających sprawnym przekazywaniem informacji, zadań i dokumentów kolejnym uczestnikom procesu.
 • enova365 DMS (Document Managment System) – służy do ewidencjonowania dokumentacji w firmie, tworzenia cyfrowych archiwum wprowadzonych do systemu dokumentów. Cecha, która wyróżnia enova365 DMS to funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) czyli rozpoznawanie znaków oraz całych tekstów z plików graficznych i pdf.

CRM

Dzięki wielu rozbudowanym funkcjom modul CRM, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności, dedykowany jest każdemu przedsiębiorstwu niezależnie od jego wielkości, profilu czy branży. Możliwości aplikacji w znacznym stopniu wykraczają poza standardową funkcjonalność tego typu modułów.
W module CRM poza typowymi funkcjami, takimi jak rejestracja danych o kontrahentach i zaplanowanych kontaktach z nimi, moduł pozwala skutecznie planować pracę w firmie, idealnie dopasowując się do wyjątkowego modelu biznesowego i wizji działania.
Umożliwia definiowanie własnych typów aktywności, projektów, kampanii CRM dzięki czemu dowolnie można dostosować wygląd i zachowanie systemu do indywidualnych wymagań firmy.

  W obszarze CRM funkcjonują moduły:
 • enova365 (enova) CRM – umożliwia kreowanie, zarządzanie i podtrzymywanie relacji z klientami
 • enova365 (enova) Serwis – umożliwia rejestrowanie urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych
 • enova365 (enova) Szkolenia – przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych funkcjonujących zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • enova365 (enova) Wypożyczalnia – umożliwia rejestrowanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju obiektami, które mogą być przedmiotem wypożyczenia
 • enova365 (enova) Projekty – umożliwia zaplanowanie i kontrolę realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty posiada funkcje związane z budżetowaniem projektu + funkcjonalność modułów: CRM i Szkolenia.

CRM Serwis Szkolenia Wypożyczalnia Projekty

Pulpity

enova365 oferuje cztery Pulpity służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy użytkownikami – zarówno wewnątrz firmy, jak i z kontrahentami.

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – służący do komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami
 • Pulpit Kontrahenta – klasyczny przykład rozwiązania B2B. Skierowany może być zarówno do odbiorców jak i dostawców.
 • Pulpit Pracownika – zapewnia komfortowy i sprawny obieg wniosków pracowniczych oraz daje użytkownikom dostęp do własnych danych kadrowo-płacowych. Pozwala na przeglądanie danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin, ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz kwot wynagrodzeń.
 • Pulpit Kierownika – służy do przeglądania danych podwładnych, zatwierdzania bądź odrzucania wniosków urlopowych, wprowadzania norm oraz faktycznego czasu pracy oraz drukowania różnego rodzaju raportów

Analizy BI

Aplikacja mobilna

Miej zawsze rękę na pulsie twojego biznesu! Pracuj w dowolnym czasie i miej dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca! Dzięki enova 365 w wersji mobilnej możesz na bieżąco:

 • kontrolować wyniki sprzedażowe,
 • otrzymywać informacje o zamówieniach,
 • reagować na zapytania zespołu,
 • zarządzać wszystkimi zadaniami w zespole,
 • kontrolować wydatki.

Program dostosowany jest do najnowocześniejszych urządzeń mobilnych. Dedykujemy go przede wszystkim właścicielom biznesów, którzy często przebywają poza biurem. Mobilnie znaczy nowocześnie!