enova365

Chcesz wdrożyć oprogramowanie enova ?

Oto jak procedujemy po Twoim zgłoszeniu:

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem enova365 – co oznacza, że jesteśmy wykwalifikowanym ekspertem, który świadczy usługi sprzedaży i wdrożenia systemu enova365. To właśnie z nami powinieneś się skontaktować, jeśli chcesz wdrożyć system ERP u siebie w firmie.

Wdrożenie oprogramowania enova365 poprzedzone jest naszą dogłębną analizą Twoich potrzeb / potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Z analizy wynika zakres umowy wdrożeniowej, czyli jakie moduły oprogramowania enova365 będziemy wdrażać dla Twojej firmy.

Ponadto ustalamy, jakie dodatkowe dedykowane funkcjonalności do wybranych modułów mamy zaprogramować.

Wdrażamy. Skutecznie.

Po wdrożeniu nie zostajesz sam na sam z systemem – w ramach wdrożenia przekazujemy użytkownikom systemu niezbędną wiedzę, byś w pełni mógł korzystać z jego dobrodziejstw.

Są jeszcze nasze usługi serwisowe, które realizujemy po Twoim zgłoszeniu.

Przyjmujemy pochwały, referencje i cieszymy się z udanej współpracy.

Dlaczego enova

Program enova365 to unikatowy system ERP

Multi możliwości enova 365

Standardowa funkcjonalność systemu może być dowolnie rozbudowana o różnego rodzaju dodatki, dopasowując tym samym program do nawet najbardziej specyficznych dla danej branży lub organizacji potrzeb. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację można rozbudowywać o kolejne stanowiska, moduły czy warianty.

Rosnące wymagania wobec systemu nie determinują już potrzeby jego zmiany – enova365 (enova) to inwestycja na wiele lat niezależnie od rosnącego zatrudnienia, profilu działalności firmy, zmian na rynku czy w przepisach.

enova 365 to jedyny w Polsce system multiinterfejsowy.

Użytkownik może wybrać jeden ze sposobów korzystania z systemu: okienkowy (aplikacja zainstalowana na komputerze), przeglądarkowy (dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową), dotykowy (wkrótce również komórkowy), mając pewność, że pracuje na tym samym systemie, korzystając z tej samej bazy danych.

Pobierz demo

Przetestuj program enova365 za darmo.

Aplikacja w wersji demo posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności.

Zalety i możliwości oprogramowania enova:

Firma w początkowej fazie rozwoju może zakupić system w jednym z trzech wariantów kolorystycznych (enova w wersji srebrnej, złotej lub platynowej), które odwzorowują zakres funkcjonalny modułów, a z czasem podnieść wersję do wyższej bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych.

enova365 to doskonały system do standaryzacji i automatyzacji procesów biznesowych i wspierania procedur w firmie. Łączy prostotę obsługi z ogromem możliwości konfiguracji oraz implementacji rozwiązań będących odpowiedzią na indywidualną specyfikę firmy, w której funkcjonuje. Wspiera nowoczesne metody zarządzania, pozwala planować podejmowane działania oraz dokonywać bieżących analiz.

Aby zapoznać się z ofertą i cennikiem licencji enova365, skontaktuj się z nami

PAKIETY DLA NOWYCH FIRM

W pakiecie taniej! Dla nowo powstałych firm, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. mamy specjalną ofertę! Promocja obowiązuje przy pierwszym zakupie oprogramowania enova365. Koniecznie poinformuj naszego handlowca o chęci skorzystania z promocji, a zaoszczędzisz do 40% wartości licencji!

PAKIET DLA FUNDACJI
Z promocji mogą skorzystać podmioty, które są fundacją lub stowarzyszeniem.
PROCENT ZA BANNER
Klient, który umieści na swojej stronie internetowej banner promocyjny otrzyma dodatkowy rabat do 10% na oprogramowanie enova365 (enova)! Przyznanie rabatu odbywa się po weryfikacji strony internetowej Klienta oraz dostarczonych danych o liczbie unikalnych użytkowników odwiedzających witrynę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wysokość rabatu określana jest na podstawie jakości merytorycznej strony, jej grupy docelowej oraz proponowanego miejsca zamieszczenia banneru. Otrzymany rabat może sumować się z innymi, do których Klient ma prawo! Klient decydujący się na przystąpienie do promocji proszony jest o przekazanie podpisanego „Zobowiązania publikacji banneru enova365”. Warunkiem korzystania z promocji jest eksponowanie banneru przez kolejne 12 miesięcy.

Pobierz banner
Zobowiązanie publikacji banneru

W PLATYNIE DODATKI W CENIE
Klient, który posiada w ramach jednej instalacji wszystkie moduły w wersji platynowej, może bezpłatnie rozszerzyć instalację o dowolne moduły dodatkowe.

Masz pytania, wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu

Kompleksowy system ERP w chmurze, czyli enova 365 w wersji mobilnej

Miej zawsze rękę na pulsie twojego biznesu! Pracuj w dowolnym czasie i miej dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca! Dzięki enova365 w wersji mobilnej możesz na bieżąco:
 

 • kontrolować wyniki sprzedażowe,
 • otrzymywać informacje o zamówieniach,
 • reagować na zapytania zespołu,
 • zarządzać wszystkimi zadaniami w zespole,
 • kontrolować wydatki.

Jakie obszary Twojego biznesu możesz usprawnić z enova365?

Oto podstawowe moduły systemu, spośród których dobierasz i płacisz za te, które są potrzebne w Twoim biznesie. Podczas analizy pomożemy dopasować odpowiednie elementy, funkcje, dodatki

Poznaj funkcjonalności systemu

BI – Business Intelligence – zbiera dane, które są ulokowane w enova365, pozwalając tym samym na wiarygodną i szybką analizę np. sprzedaży, kosztów, stanów magazynowych, czy efektywności pracowników. Podejmowanie decyzji i planowanie stają się o wiele łatwiejsze.
Obszar jest pomocny także w szybkim sprawdzeniu statusów realizacji procesów w firmie.
Moduł BI pomaga w tworzeniu raportów w dowolnej formie: wskaźnika, tabeli czy wykresu.

Analiza nie tylko dla Ciebie – wskaźniki i raporty wygenerowane z BI możesz udostępniać innym członkom Twojej firmy i wspólnie określać kierunki rozwoju.

Nowość! W najnowszej wersji oprogramowania enova o nr 19.08.0.0 wprowadzono specjalną zakładkę – kafelek w oknie głównym programu – „Panel BI”, gdzie można zamieszczać raporty. Panel możesz dostosować do swoich potrzeb.

ANALIZY BI

Handel to jeden z obszarów opracowanych w ramach systemu ERP enova365 (enova) – dedykowany przedsiębiorstwom prowadzącym działalność:

 • handlową ( zarówno hurtową, jak i detaliczną)
 • usługową
 • produkcyjną
 • budowlaną
 • oferującą stale lub cykliczne usługi

Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, Handel systemu enova365 stanowi kompletne narzędzie do obsługi firmy w zakresie:

 • tworzenia i wydruku dokumentów sprzedażowych, handlowych, magazynowych,
 • obsługi wielu magazynów,
 • tworzenia kart towarowych i usługowych,
 • tworzeniu cenników,
 • przechowywaniu informacji o kontrahentach firmy.

Moduł jest w pełni zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą moduły handlowe w ramach rozliczeń z kontrahentami jak również z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT.

W obszarze Handel enova365 (enova) funkcjonują moduły:

 • enova365 Faktury – umożliwia obsługę firmy w zakresie wystawiania wszelkich dokumentów sprzedażowych
 • enova365 Handel – posiada funkcjonalność modułu Faktury, rozbudowaną o prowadzenie gospodarki magazynowej
 • enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych – związany z ewidencjonowaniem, tworzeniem i raportowaniem wszelkich operacji zachodzących w firmie oraz dokumentów dotyczących prowadzenia rozrachunków, transakcji z klientami, pracownikami, urzędami czy bankami.
 • enova365 Produkcja – to zintegrowany system do kompleksowego zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.

Wnikliwą i sprawną analizę sfery finansowo-księgowej firmy enova365 zapewnia przez dedykowane w tym celu moduły:

 • Księga Podatkowa – przeznaczona do obsługi księgowości uproszczonej (księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym)
 • Księga Handlowa – wyspecjalizowana w obsłudze księgowania w oparciu o plan kont (pełna księgowość kontową zgodną z  Ustawą o Rachunkowości)

Prowadzeniu ewidencji środków trwałych firmy dedykowany jest moduł Księga Inwentarzowa. Służy on prowadzeniu kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodatkowego.

enova365 obszarowi kadrowo-płacowemu dedykuje najwięcej modułów. Oprócz rozwiązania niezbędnego w prawie każdej firmie (enova365 Kadry Płace) producent przygotował moduły skierowane do konkretnych odbiorców jak np. enova365 Pracownicy Uczelni uwzględniające specyfikę tego zawodu.

Działy kadrowe w swej codziennej pracy mają zapewnione kompleksowe wsparcie dzięki mnogości dedykowanych modułów:

 • Delegacje Służbowe
 • Pracownicy Eksportowi
 • 4Trans (Tachoscan)
 • Zarządzanie odzieżą roboczą
 • Import/Eksport RCP
 • Zbiorcza edycja czasu pracy

Na wzrost efektywności działania firmy wpływa odpowiednie zarządzanie procesami zachodzącymi w codziennej pracy. Koordynację pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa zapewniają dwa moduły:

 • Workflow – (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) zapewnia automatyzację procesów biznesowych, poprzez tworzenie procedur zarządzających sprawnym przekazywaniem informacji, zadań i dokumentów kolejnym uczestnikom procesu.
 • enova365 DMS (Document Managment System) – służy do ewidencjonowania dokumentacji w firmie, tworzenia cyfrowych archiwum wprowadzonych do systemu dokumentów. Cecha, która wyróżnia enova365 DMS to funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) czyli rozpoznawanie znaków oraz całych tekstów z plików graficznych i pdf.

Dzięki wielu rozbudowanym funkcjom modul CRM, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności, dedykowany jest każdemu przedsiębiorstwu niezależnie od jego wielkości, profilu czy branży. Możliwości aplikacji w znacznym stopniu wykraczają poza standardową funkcjonalność tego typu modułów.
W module CRM poza typowymi funkcjami, takimi jak rejestracja danych o kontrahentach i zaplanowanych kontaktach z nimi, moduł pozwala skutecznie planować pracę w firmie, idealnie dopasowując się do wyjątkowego modelu biznesowego i wizji działania.
Umożliwia definiowanie własnych typów aktywności, projektów, kampanii CRM dzięki czemu dowolnie można dostosować wygląd i zachowanie systemu do indywidualnych wymagań firmy.

  W obszarze CRM funkcjonują moduły:
 • enova365 (enova) CRM – umożliwia kreowanie, zarządzanie i podtrzymywanie relacji z klientami
 • enova365 (enova) Serwis – umożliwia rejestrowanie urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych
 • enova365 (enova) Szkolenia – przeznaczony dla ośrodków szkoleniowych funkcjonujących zgodnie z ustawą o systemie oświaty
 • enova365 (enova) Wypożyczalnia – umożliwia rejestrowanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju obiektami, które mogą być przedmiotem wypożyczenia
 • enova365 (enova) Projekty – umożliwia zaplanowanie i kontrolę realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty posiada funkcje związane z budżetowaniem projektu + funkcjonalność modułów: CRM i Szkolenia.

enova365 oferuje cztery Pulpity służące do elektronicznej komunikacji pomiędzy użytkownikami – zarówno wewnątrz firmy, jak i z kontrahentami.

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – służący do komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klientami
 • Pulpit Kontrahenta – klasyczny przykład rozwiązania B2B. Skierowany może być zarówno do odbiorców jak i dostawców.
 • Pulpit Pracownika – zapewnia komfortowy i sprawny obieg wniosków pracowniczych oraz daje użytkownikom dostęp do własnych danych kadrowo-płacowych. Pozwala na przeglądanie danych dotyczących czasu pracy i nadgodzin, ważności badań lekarskich i szkoleń BHP oraz kwot wynagrodzeń.
 • Pulpit Kierownika – służy do przeglądania danych podwładnych, zatwierdzania bądź odrzucania wniosków urlopowych, wprowadzania norm oraz faktycznego czasu pracy oraz drukowania różnego rodzaju raportów

enova365 – rozwijasz firmę? – to elastyczny system, który dopasujemy do Twoich potrzeb

1996 rok

XLE Sp. z o.o. to firma z historią sięgającą 1996 roku. Od początku naszą pasją były zintegrowane systemy informatyczne służące do zarządzania przedsiębiorstwem .

2006–2011

W latach 2006–2011 istnieliśmy pod nazwą: XLE Malewski&Pilachowski s.c. Od lipca 2011 roku zmieniliśmy formę prawną i staliśmy się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – od tej pory pod nazwą XLE Sp. z o.o.

2014

Staliśmy się Autoryzowanym Partnerem Sonety – producenta dedykowanego oprogramowania ERP dla biznesu - enova365

2017

Rośniemy - w październiku przenieśliśmy się do nowej siedziby

2018

Rozwijamy się szybko. Z naszymi usługami wychodzimy poza trójmiasto.

2019

Otwieramy nowe możliwości firmom ulokowanym przy trasie Gdynia – Łódź. Choć Gdynia, Sopot, Gdańsk są nam wciąż bliskie, nie zatrzymujemy się. Nasza droga prowadzi przez m.in. Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Warszawę, aż po Łódź.

2020

Przyszłość należy do nas

Referencje

Szukasz biura rachunkowego?

Zatrudnij cały gotowy dział księgowy oraz kadrowo płacowy! Skorzystaj z usług naszej partnerskiej firmy Neofin.